Makita HP1641K Drill User Manual


 
12
POLSKI (Oryginalna instrukcja)
Objaśnienia do widoku ogólnego
1-1. Spust przełącznika
1-2. Przycisk blokujący
2-1. Lampka
3-1. Przełącznik zmiany kierunku
obrotów
4-1. Dźwignia zmiany trybu pracy
5-1. Uchwyt boczny
6-1. Klucz do uchwytu wiertarskiego
7-1. Tuleja
7-2. Pierścień
8-1. Ogranicznik głębokości
8-2. Uchwyt boczny
8-3. Podstawa uchwytu
10-1. Gruszka do przedmuchiwania
SPECYFIAKCJE
Model HP1640/HP1640F/HP1641/HP1641F
Beton 16 mm
Stal 13 mm
Wydajność
Drewno 30 mm
Prędkość bez obciążenia (min
-1
) 0 - 2 800
Liczba udarów na minutę 0 - 44 800
Długość całkowita 303 mm
Ciężar netto 2,0 kg
Klasa bezpieczeństwa /II
• W związku ze stale prowadzonym przez naszą firmę programem badawczo-rozwojowym, niniejsze specyfikacje mogą ulec zmianom
bez wcześniejszego powiadomienia.
• Specyfikacje mogążnić się w zależności od kraju.
• Waga obliczona zgodnie z procedurą EPTA 01/2003
ENE039-1
Przeznaczenie
Narzędzie przeznaczone jest do wiercenia udarowego w
cegle, betonie i kamieniu, jak również do wiercenia w
drewnie, metalu, ceramice i tworzywach sztucznych bez
użycia udaru.
ENF002-1
Zasilanie
Elektronarzędzie może być podłączane jedynie do
zasilania o takim samym napięciu jakie określa tabliczka
znamionowa i może być uruchamiane wyłącznie przy
zasilaniu jednofazowym prądem zmiennym. Przewody
są podwójnie izolowane zgodnie z Normami
Europejskimi i dlatego mogą być podłączone do
gniazdek bez przewodu uziemiającego.
Dla modelu HP1640,HP1641,HP1641F
ENG102-3
Poziom hałasu i drgań
Typowy równoważny poziom dźwięku A określony w
oparciu o EN60745:
Poziom ciśnienia akustycznego (L
pA
) : 92 dB (A)
Poziom mocy akustycznej (L
WA
): 103 dB (A)
Niepewność (K): 3 dB(A)
Należy stosować ochraniacze na uszy
ENG203-2
Drgania
Całkowita wartość poziomu drgań (suma wektorów w 3
osiach) określona zgodnie z normą EN60745:
Tryb pracy: wiercenie udarowe w betonie
Emisja drgań (a
h,ID
) : 19 m/s
2
Niepewność (K) : 2,0 m/s
2
ENG301-1
Tryb pracy: wiercenie otworów w metalu
Emisja drgań (a
h,D
) : 2,5 m/s
2
Niepewność (K) : 1,5 m/s
2
ENG901-1
Deklarowana wartość wytwarzanych drgań została
zmierzona zgodnie ze standardową metodą
testową i można ją wykorzystać do porównywania
narzędzi.
Deklarowaną wartość wytwarzanych drgań można
także wykorzystać we wstępnej ocenie narażenia.
OSTRZEŻENIE:
Drgania wytwarzane podczas rzeczywistego
użytkowania elektronarzędzia mogą siężnić od
wartości deklarowanej, w zależności od sposobu
jego użytkowania.
W oparciu o szacowane narażenie w
rzeczywistych warunkach użytkowania należy
określić środki bezpieczeństwa w celu ochrony
operatora (uwzględniając wszystkie elementy
cyklu działania, tj. czas, kiedy narzędzie jest
wyłączone i kiedy pracuje na biegu jałowym, a
także czas, kiedy jest włączone).
ENH101-12
Deklaracja zgodności UE
Niniejszym firma Makita Corporation jako
odpowiedzialny producent oświadcza, iż opisywane
urządzenie marki Makita:
Opis maszyny:
Wiertarka udarowa