Makita HP1641K Drill User Manual


 
34
Hĺbkomer
Fig.8
Hĺbkomer je šikovná pomôcka pri vŕtaní otvorov
rovnakej hĺbky. Povoľte bočnú rukoväť a zasuňte
hĺbkomer do otvorov na nej. Nastavte hĺbkomer na
požadovanú hĺbku a utiahnite bočnú rukoväť.
POZNÁMKA:
Hĺbkomer sa nedá použiť v polohe, v ktorej naráža
na telo nástroja.
PRÁCA
Vŕtanie s príklepom
Fig.9
POZOR:
Pri dokončovaní priechodného otvoru môže dôjsť k
náhlej reakcii náradia, keď sa otvor zanesie
úlomkami materiálu alebo pri náraze na
spevňujúce tyče v betóne. Vždy používajte
prídavnú rukoväť a náradie pri práci držte pevne
oboma rukami za hlavnú i prídavnú rukoväť. V
opačnom prípade by ste mohli stratiť nad náradím
kontrolu a ublížiť si.
Pri vŕtaní do betónu, žuly, obkladu a pod., nastavte páku
na zmenu funkcie do polohy symbolu
pre vŕtanie s
príklepom.
Použite vrták s hrotom z tvrdokovu (volfrám-karbid).
Vrták nastavte do požadovanej polohy pre hĺbku otvoru
a stlačte vypínač. Nevyvíjajte na náradie tlak. Menším
tlakom dosiahnete vyššiu efektivitu práce. Držte náradie
presne v potrebnej polohe, aby vrták neskĺzol mimo
vŕtaný otvor.
Nevyvíjajte väčší tlak, keď sa otvor zanesie úlomkami
materiálu. Namiesto toho nechajte nástroj na voľný chod
a trocha povytiahnite vrták z otvoru. Po
niekoľkonásobnom zopakovaní sa otvor vyčistí a môžete
pokračovať vo vŕtaní.
Ofukovací balónik (zvláštne príslušenstvo)
Fig.10
Ofukovací balónik slúži na vyčistenie vyvŕtaného otvoru
od prachu.
Vŕtanie
Pri vŕtaní do dreva, kovu alebo plastických materiálov
posuňte páku na zmenu funkcie do polohy symbolu
pre režim "vŕtanie".
Vŕtanie do dreva
Ak vŕtate do dreva, najlepšie výsledky dosiahnete
použitím vrtákov do dreva s vodiacou skrutkou. Vodiaca
skrutka uľahčuje vŕtanie tým, že vťahuje vrták do dreva.
Vŕtanie do kovu
Aby ste zabránili skĺznutiu vrtáku na začiatku vŕtania,
urobte si v mieste, kde chcete vŕtať, pomocou kladiva a
jamkovača jamku. Nasaďte hrot vrtáka na túto jamku a
začnite vŕtať.
Pri vŕtaní do kovov používajte reznú kvapalinu. Výnimkou
je železo a mosadz, ktoré sa majú vŕtať nasucho.
POZOR:
Nadmerným tlakom na nástroj vŕtanie neurýchlite.
V skutočnosti tento nadmerný tlak vedie len k
poškodeniu hrotu vášho vrtáka, zníženiu účinnosti
nástroja a skráteniu jeho životnosti.
V čase prerážania otvorom pôsobí na nástroj/vrták
veľká sila. Nástroj držte pevne a buďte opatrní, keď
vrták začne prenikať obrobkom.
Uviaznutý vrták sa dá jednoducho uvoľniť
prepnutím prepínača smeru otáčania do opačnej
polohy. Pokiaľ však nástroj nedržíte pevne, môže
nečakane vyskočiť.
Malé diely vždy upínajte do zveráka či do
podobného upevňovacieho zariadenia.
ÚDRŽBA
POZOR:
Než začnete robiť kontrolu alebo údržbu nástroja,
vždy se presvedčte, že je vypnutý a vytiahnutý zo
zásuvky.
Kvôli zachovaniu BEZPEČNOSTI a SPOĽAHLIVOSTI
výrobku musia byť opravy, kontrola a výmena uhlíkov a
akákoľvek ďalšia údržba či nastavovanie robené
autorizovanými servisnými strediskami firmy Makita a
s použitím náhradných dielov Makita.
PRÍSLUŠENSTVO
POZOR:
Pre váš nástroj Makita, opísaný v tomto návode,
doporučujeme používať toto príslušenstvo a
nástavce. Pri použití iného príslušenstva či
nástavcov može hroziť nebezpečenstvo zranenia
osôb. Príslušenstvo a nástavce sa možu používať
len na účely pre ne stanovené.
Ak potrebujete bližšie informácie týkajúce sa tohoto
príslušenstva, obráťte sa na vaše miestne servisné
stredisko firmy Makita.
Kladivový vrták s hrotom volfrám-karbid
Korunový vrták
Ofukovací balónik
Ochranné okuliare
Vrtákové skľučovadlo bez kľúča 13
Kľúč skľúčidla
Rukoväť
Hĺbkomer
Plastový kufrík