Makita HP1641K Drill User Manual


 
35
ČESKÝ (originální návod k obsluze)
Legenda všeobecného vyobrazení
1-1. Spoušť
1-2. Blokovací tlačítko
2-1. Světlo
3-1. Přepínač směru otáčení
4-1. Páčka přepínání provozního režimu
5-1. Boční rukojeť
6-1. Klíč sklíčidla
7-1. Objímka
7-2. Prstenec
8-1. Hloubkoměr
8-2. Boční rukojeť
8-3. Základna rukojeti
10-1. Vyfukovací nástroj
TECHNICKÉ ÚDAJE
Model HP1640/HP1640F/HP1641/HP1641F
Beton 16 mm
Ocel 13 mm
Výkony
Dřevo 30 mm
Otáčky naprázdno (min
-1
) 0 - 2 800
Příklepů za minutu 0 - 44 800
Celková délka 303 mm
Hmotnost netto 2,0 kg
Třída bezpečnosti /II
• Vzhledem k neustálému výzkumu a vývoji zde uvedené technické údaje podléhají změnám bez upozornění.
• Technické údaje se mohou pro různé země lišit.
• Hmotnost podle EPTA - Procedure 01/2003
ENE039-1
Určení nástroje
Nástroj je určen k příklepovému vrtání do cihel, betonu a
kamene a dále pro bezpříklepové vrtání do dřeva, kovů,
keramických materiálů a plastů.
ENF002-1
Napájení
Nástroj lze připojit pouze k odpovídajícímu zdroji s
napětím stejným, jaké je uvedeno na typovém štítku, a
může pracovat pouze s jednofázovým střídavým
napětím. V souladu s evropskými normami má dvojitou
izolaci a může být proto napájen ze zásuvek bez
zemnicího vodiče.
Pro Model HP1640,HP1641,HP1641F
ENG102-3
Hlučnost
Typická vážená hladina hluku (A) určená podle normy
EN60745:
Hladina akustického tlaku (L
pA
): 92 dB(A)
Hladina akustického výkonu (L
WA
): 103 dB(A)
Nejistota (K): 3 dB(A)
Noste ochranu sluchu
ENG203-2
Vibrace
Celková hodnota vibrací (vektorový součet tří os) určená
podle normy EN60745:
Pracovní režim: Pøíklepové vrtání do betonu
Vibrační emise (a
h,ID
) : 19 m/s
2
Nejistota (K): 2,0 m/s
2
ENG301-1
Pracovní režim: Vrtání do kovu
Vibrační emise (a
h,D
) : 2,5 m/s
2
Nejistota (K): 1,5 m/s
2
ENG901-1
Deklarovaná hodnota emisí vibrací byla změřena
v souladu se standardní testovací metodou a může
být využita ke srovnávání nářadí mezi sebou.
Deklarovanou hodnotu emisí vibrací lze rovněž
využít k předběžnému posouzení vystavení jejich
vlivu.
VAROVÁNÍ:
Emise vibrací během skutečného používání
elektrického nářadí se mohou od deklarované
hodnoty emisí vibrací lišit v závislosti na způsobu
použití nářadí.
Na základě odhadu vystavení účinkům vibrací v
aktuálních podmínkách zajistěte bezpečnostní
opatření k ochraně obsluhy (vezměte v úvahu
všechny části pracovního cyklu, mezi něž patří
kromě doby pracovního nasazení i doba, kdy je
řadí vypnuto nebo pracuje ve volnoběhu).
ENH101-12
Prohlášení ES o shodě
Společnost Makita Corporation jako odpovědný
výrobce prohlašuje, že následující zařízení Makita:
popis zařízení:
Příklepová vrtačka
č. modelu/ typ: HP1640,HP1641,HP1641F
vychází ze sériové výroby