Makita HP1641K Drill User Manual


 
18
Este în conformitate cu următoarele directive
europene:
98/37/CE până la 28 decembrie 2009 şi în
continuare cu 2006/42/CE de la 29 decembrie
2009
Şi este fabricat în conformitate cu următoarele
standarde sau documente standardizate:
EN60745
Documentaţiile tehnice sunt păstrate de reprezentantul
nostru autorizat în Europa care este:
Makita International Europe Ltd,
Michigan, Drive, Tongwell,
Milton Keynes, MK15 8JD, Anglia
30 ianuarie 2009
000230
Tomoyasu Kato
Director
Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho,
Anjo, Aichi, JAPONIA
GEA010-1
Avertismente generale de
siguranţă pentru unelte electrice
AVERTIZARE Citiţi toate avertizările de siguranţă
şi toate instrucţiunile. Nerespectarea acestor
avertizări şi instrucţiuni poate avea ca rezultat
electrocutarea, incendiul şi/sau rănirea gravă.
Păstraţi toate avertismentele şi
instrucţiunile pentru consultări
ulterioare.
GEB003-5
AVERTISMENTE DE
SECURITATE CIOCAN CU
PERCUŢIE
1. La găurirea cu percuţie purtaţi mijloace de
protecţie a auzului. Expunerea la zgomot poate
cauza pierderea auzului.
2. Utilizaţi mânerele auxiliare, dacă sunt livrate
cu maşina. Pierderea controlului poate produce
rănirea persoanei.
3. Apucaţi maşina de suprafeţele izolate, atunci
când efectuaţi o operaţiune în cadrul căreia
accesoriul de tăiere poate intra în contact cu
cablurile ascunse sau cu propriul său cablu.
Contactul dintre accesoriul de tăiere şi un cablu
sub tensiune poate pune sub tensiune părţile
metalice expuse ale maşinii, provocând şocuri
electrice utilizatorului.
4. Păstraţi-vă echilibrul.
Asiguraţi-vă că nu se află nimeni dedesubt
atunci când folosiţi maşina la înălţime.
5. Ţineţi maşina ferm cu ambele mâini.
6. Nu atingeţi piesele în mi
şcare.
7. Nu lăsaţi maşina în funcţiune. Folosiţi maşina
numai când o ţineţi cu mâinile
8. Nu atingeţi scula sau piesa prelucrată imediat
după executarea lucrării; acestea pot fi extrem
de fierbinţi şi pot provoca arsuri ale pielii.
9. Unele materiale conţin substanţe chimice care
pot fi toxice. Aveţi grijă să nu inhalaţi praful şi
evitaţi contactul cu pielea. Respectaţi
instrucţiunile de siguranţă ale furnizorului
PĂSTRAŢI ACESTE
INSTRUCŢIUNI
AVERTISMENT:
NU permiteţi comodităţii şi familiarizării cu produsul
(obţinute prin utilizare repetată) să înlocuiască
respectarea strictă a normelor de securitate pentru
acest produs. FOLOSIREA INCORECTĂ sau
nerespectarea normelor de securitate din acest
manual de instrucţiuni poate provoca vătămări
corporale grave.