Makita HP1641K Drill User Manual


 
38
Hloubkoměr
Fig.8
Hloubkoměr je šikovná pomůcka při vrtání otvorů stejné
hloubky. Povolte boční rukojeť a zasuňte hloubkoměr do
otvoru na ní. Nastavte hloubkoměr na požadovanou
hloubku a utáhněte boční rukojeť.
POZNÁMKA:
Hloubkoměr nelze použít v poloze, kdy naráží na
tělo nástroje.
PRÁCE
Režim vrtání s příklepem
Fig.9
POZOR:
V okamžiku, kdy vrták vniká do materiálu, působí
na nástroj a na vrták obrovské a náhlé kroutivé síly,
pokud dojde k ucpání otvoru třískami a částicemi
nebo při nárazu do vyztužovacích tyčí umístěných
v betonu. Při provádění práce vždy používejte
boční rukojeť (pomocné držadlo) a pevně nástroj
držte za boční rukojeť a rukojeť se spínačem.
Pokud tak neučiníte, může dojít ke ztrátě kontroly
nad nástrojem a potenciálnímu těžkému zranění.
Při vrtání do betonu, žuly, dlaždic a podobných materiálů
vyberte přesunutím páčky přepínání provozního režimu
do polohy
provozní režim „otáčení s příklepem".
Používejte pouze pracovní nástroj s ostřím z karbidu
wolframu.
Umístěte pracovní nástroj na požadované místo otvoru
a stiskněte spoušť. Na nástroj nevyvíjejte příliš velkou
sílu. Nejlepších výsledků dosáhnete pomocní mírného
tlaku. Udržujte nástroj v aktuální poloze a dávejte pozor,
aby nevyklouzl z otvoru.
Dojde-li k ucpání otvoru třískami nebo částicemi,
nevyvíjejte na nástroj větší tlak. Místo toho nechejte
běžet nástroj ve volnoběhu a částečně z otvoru
vytáhněte pracovní nástroj. Budete-li tento postup
několikrát opakovat, otvor se vyčistí a budete moci
pokračovat v dalším vrtání.
Vyfukovací nástroj (volitelné příslušenství)
Fig.10
Po vyvrtání otvoru použijte k odstranění prachu z otvoru
vyfukovací nástroj.
Vrtání
Při vrtání do dřeva, kovů nebo plastů vyberte přesunutím
čky přepínání provozního režimu do polohy
provozní režim „pouze otáčení".
Vrtání do dřeva
Vrtáte-li do dřeva, nejlepších výsledků dosáhnete
použitím vrtáků do dřeva s vodicím šroubem. Vodicí
šroub usnadňuje vrtání tím, že vtahuje vrták do dřeva.
Vrtání do kovu
Abyste zabránili sklouznutí vrtáku na začátku vrtání,
udělejte si v místě, kde chcete vrtat, pomocí kladiva a
důlčíku důlek. Nasaďte hrot vrtáku na tento důlek a
začněte vrtat.
Při vrtání do kovů používejte řeznou kapalinu. Výjimkou
je železo a mosaz, které se mají vrtat nasucho.
POZOR:
Nadměrným tlakem na nástroj vrtání neurychlíte.
Ve skutečnosti tento nadměrný tlak vede jen k
poškození hrotu vašeho vrtáku, snížení účinnosti
nástroje a zkrácení jeho životnosti.
V okamžiku, kdy nástroj/vrták vniká do materiálu,
působí na nástroj a na vrták obrovské síly. Držte
nástroj pevně a dávejte pozor, jakmile vrták začne
pronikat do dílu.
Uvíznutý vrták lze jednoduše uvolnit přepnutím
přepínače směru otáčení do opačné polohy. Pokud
však nástroj nedržíte pevně, může nečekaně
vyskočit.
Malé díly vždy upínejte do svěráku či do
podobného upevňovacího zařízení.
ÚDRŽBA
POZOR:
Než začnete provádět kontrolu nebo údržbu
nástroje, vždy se přesvědčte, že je vypnutý a
vytažený ze zásuvky.
Kvůli zachování BEZPEČNOSTI a SPOLEHLIVOSTI
výrobku musí být opravy, kontrola a výměna uhlíků a
veškerá další údržba či seřizování prováděny
autorizovanými servisními středisky firmy Makita a s
použitím náhradních dílů Makita.
PŘÍSLUŠENSTVÍ
POZOR:
Pro váš nástroj Makita, popsaný v tomto návodu,
doporučujeme používat toto příslušenství a
nástavce. Při použití jiného příslušenství či
nástavců může hrozit nebezpečí zranění osob.
Příslušenství a nástavce lze používat pouze pro
jejich stanovené účely.
Potřebujete-li bližší informace ohledně tohoto
příslušenství, obraťte se na vaše místní servisní
středisko firmy Makita.
Příklepový vrták s ostřím z karbidu wolframu
Pila na otvory
Vyfukovací nástroj
Ochranné brýle
Bezklíčové sklíčidlo vrtačky 13
Klíč sklíčidla
Rukojeť
Hloubkoměr
Plastový kufřík