Makita HP1641K Drill User Manual


 
20
Profundorul
Fig.8
profundorul este util pentru efectuarea orificiilor cu o
adâncime uniformă. Slăbiţi mânerul lateral şi introduceţi
profundorul în orificiul de pe mânerul lateral. Reglaţi
şublerul la adâncimea dorită apoi strângeţi mânerul.
NOTĂ:
Profundorul nu poate fi folosit în poziţia în care
acesta se loveşte de corpul maşinii.
FUNCŢIONARE
Operaţia de găurire cu percuţie
Fig.9
ATENŢIE:
Asupra maşinii/burghiului este exercitată o forţă
enormă în momentul în care gaura este străpunsă,
dacă gaura se înfundă cu aşchii şi particule, sau
dacă întâlniţi barele de armătură încastrate în
beton. Folosiţi întotdeauna mânerul lateral
(mânerul auxiliar) şi ţineţi maşina ferm de mânerul
lateral şi mânerul cu comutator în timpul lucrului. În
caz contrar, există riscul de a pierde controlul
maşinii şi de a suferi vătămări corporale grave.
Când găuriţi în beton, granit etc., deplasaţi pârghia de
schimbare a modului de acţionare la simbolul
pentru
a folosi modul "rotire cu percuţie".
Aveţi grijă să folosiţi un burghiu cu plăcuţe din aliaj dur
de tungsten.
Poziţionaţi burghiul în locaţia dorită a găurii şi apoi
apăsaţi butonul declanşator. Nu forţaţi maşina. Printr-o
apăsare uşoară obţineţi cele mai bune rezultate.
Menţineţi maşina în poziţie şi împiedicaţi-o să alunece
din gaură.
Nu aplicaţi o presiunea mai mare dacă gaura se înfundă
cu aşchii sau particule. În schimb, lăsaţi maşina să
funcţioneze în gol şi scoateţi parţial burghiul din gaură.
Repetând această operaţie de mai multe ori, gaura va fi
curăţată şi veţi putea continua găurirea normală.
Pară de suflare (accesoriu opţional)
Fig.10
După găurire, folosiţi para de suflare pentru a curăţa
praful din gaură.
Găurirea
Când găuriţi în lemn, metal sau material plastic,
deplasaţi pârghia de schimbare a modului de acţionare
la simbolul
pentru a folosi modul "rotire simplă".
Găurirea lemnului
Când găuriţi lemnul, obţineţi cele mai bune rezultate cu
burghiele de lemn dotate cu şurub de ghidaj. Şurubul de
ghidaj face ca perforarea să fie mai uşoară trăgând
vârful în piesa de lucru.
Găurirea metalului
Pentru a evita alunecarea vârfului atunci când începeţi
să perforaţi, faceţi un marcaj cu un dorn de perforat în
punctul unde doriţi să faceţi gaura. Poziţionaţi vârful pe
marcaj şi începeţi perforarea.
Folosiţi un lubrifiant de tăiere atunci când găuriţi metale.
Singurele excepţii sunt fierul şi alama, care trebuie să fie
găurite uscate.
ATENŢIE:
Aplicarea unei forţe excesive asupra maşinii nu va
grăbi operaţiunea de găurire. De fapt, presiunea
excesivă nu va face decât să deterioreze burghiul,
scăzând preformanţele maşinii şi scurtând durata
de viaţă a acesteia.
Asupra maşinii/burghiului este exercitată o forţă
enormă în momentul în care gaura este străpunsă.
Ţineţi maşina ferm şi acordaţi o atenţie sporită
atunci când burghiul trece prin piesă.
Un burghiu blocat se poate debloca prin inversarea
sensului de rotaţie al maşinii. Totuşi, maşina poate
avea un recul puternic dacă nu o susţineţi cu
fermitate.
Piesele mici trebuie să fie ficate cu o menghină
sau cu un alt dispozitiv similar de fixare.
ÎNTREŢINERE
ATENŢIE:
Asiguraţi-vă că aţi oprit maşina şi că aţi
debranşat-o de la reţea înainte de a efectua
operaţiuni de verificare sau întreţinere.
Pentru a menţine siguranţa şi fiabilitatea maşinii,
reparaţiile, schimbarea şi verificarea periilor de carbon,
precum şi orice alte operaţiuni de întreţinere sau reglare
trebuie să fie efectuate numai la Centrele de service
autorizat Makita, folosindu-se piese de schimb Makita.
ACCESORII
ATENŢIE:
Folosiţi accesoriile sau piesele auxiliare
recomandate pentru maşina dumnavoastră în
acest manual. Utilizarea oricăror alte accesorii sau
piese auxiliare poate cauza vătămări. Folosiţi
accesoriile pentru operaţuinea pentru care au fost
concepute.
Dacă aveţi nevoie de asistenţă sau de mai multe detalii
referitoare la aceste accesorii, adresaţi-vă centrului local
de service Makita.
Burghiu cu plăcuţe din aliaj dur de tungsten pentru
găurire cu percuţie
Coroană de găurit
Pară de suflare
Ochelari de protecţie
Mandrină de găurit fără cheie 13
Cheie pentru mandrină
Ansamblu mâner
Profundorul
Cutia de plastic pentru transport